Garanti

Alle produkter, der sælges af Ahern Denmark, understøttes af producenternes garanti. Ahern Denmark vil tage sig af dine garantikrav og vil støtte dig hele vejen i en eventuel reklamationsproces.

Hvis du har brug for at indsende et garantikrav for materiel, der sælges af Ahern Denmark, bedes du sende en mail til vores garantiafdeling på warranty@aherndenmark.dk eller ringe på +45 7582 2200.