Betingelser For Brug

 1. Introdukion. Disse webstedsbetingelser og brugsbetingelser (disse “vilkår” eller disse “webstedsbetingelser”) som er her på denne webside, regulerer din brug af dette websted, inklusive alle sider på dette websted (samlet omtalt nedenfor som dette ” Internet side”). Disse vilkår gælder fuldt ud og effektivt for din brug af dette websted, og ved brug af dette websted accepterer du udtrykkeligt alle vilkår og betingelser indeholdt heri fuldt ud. Du må ikke bruge dette websted, hvis du har indvendinger mod disse webstedsbetingelser. Dette websted er ikke til brug for børn under 16 år, og du må ikke bruge dette websted, hvis du er under 16 år.
 2. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Andet end det indhold, du ejer, som du muligvis har valgt at medtage på dette websted under disse betingelser, ejer Ahern Denmark og / eller dets licensgivere alle rettigheder til intellektuel ejendom og materiale der er på dette websted, og alle sådanne rettigheder er forbeholdt. Du vil kun have en begrænset licens med forbehold af begrænsningerne i disse vilkår med henblik på at se materialet på dette websted.
 3. Restriktioner. Du er udtrykkeligt og eftertrykkeligt begrænset fra alt det følgende:
  1. offentliggørelse af webstedsmateriale i alle medier;
  2. salg, underlicensering og / eller på anden måde kommercialisering af webstedsmateriale;
  3. offentlig udførelse og / eller visning af ethvert webstedsmateriale;
  4. brug af webstedet på nogen måde, der er eller kan skade dette websted;
  5. brug af webstedet på enhver måde, der påvirker brugeradgang til dette websted;
  6. Hvis dette websted bruges i strid med gældende love og regler eller på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller nogen person eller forretningsenhed;
  7. involverering i dataudvinding, dataindsamling, dataudtrækning eller anden lignende aktivitet i relation til dette websted eller under brug af dette websted;
  8. bruge webstedet til at engagere sig i enhver reklame eller markedsføring;

   Der er områder på dette websted der har begrænset adgang for dig, og Ahern Denmark kan yderligere begrænse din adgang til ethvert område på dette websted til enhver tid efter eget skøn. De forskellige bruger-id og adgangskoder, du måtte have til dette websted, er fortrolige, og du skal opretholde fortrolighed med disse oplysninger.
 4. Dit Indhold. I disse webstedsbetingelser betyder “dit indhold” al lyd, video, tekst, billeder eller andet materiale, du vælger at vise på dette websted. Med hensyn til dit indhold giver du Ahern Denmark en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig, royaltyfri, underlicensierbar licens til brug, reproducering, tilpasning, offentliggøring, oversætning og distribution af det i alle medier. Dit indhold skal være dit eget og må ikke krænke nogen tredjeparts rettigheder. Ahern Denmark forbeholder sig retten til at fjerne enhver del af dit indhold fra dette websted til enhver tid og af enhver grund uden varsel.
 5. Ingen garantier. Dette websted leveres “som det er” med alle fejl, og Ahern Denmark giver ingen udtrykkelige eller underforståede erklæringer eller garantier, af nogen art relateret til dette websted eller det materiale, der er at finde på dette websted. Derudover skal intet indehold på dette websted opfattes som konsultering eller rådgivning til dig.
 6. Ansvarsbegrænsning. Ahern Denmark eller nogen af dets officerer, direktører og medarbejdere er på ingen måder ansvarlige over for dig eller for noget, der opstår på grund af eller på nogen måde er forbundet med din brug af dette websted, uanset om sådant ansvar er under kontrakt, erstatning eller på anden måde, og Ahern Denmark, herunder dets officerer, direktører og medarbejdere er ikke ansvarlige for noget indirekte, følgevirkende eller særligt ansvar, der måtte opstå på grund af eller på nogen måde relateret til din brug af dette websted.
 7. Erstatning. Du skadesløsgøre hermed i det fulde omfang Ahern Denmark fra og mod alle forpligtelser, omkostninger, krav, sagsanliggender, skader og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), der måtte opstå på grund af eller på nogen måde relateret til din overtrædelse af nogen af bestemmelserne af disse vilkår.
 8. Uafhængighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår viser sig at være manglende håndhævelse eller ugyldig i henhold til gældende lovgivning, vil en sådan uigennemførelighed eller ugyldighed ikke gøre disse vilkår uigennemførelige eller ugyldige som helhed, og sådanne bestemmelser vil blive slettet uden påvirkning af de resterende bestemmelser heri.
 9. Ændring af vilkår. Ahern Denmark har tilladelse til at revidere disse vilkår til enhver tid, som det findes passende, og ved at bruge dette websted er det forventet, at du regelmæssigt gennemgår sådanne vilkår for at sikre, at du forstår alle vilkår og betingelser for brug af dette websted.
 10. Overdragelse. Ahern Denmark har tilladelse til at overdrage, overføre og udlicitere sine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår uden nogen meddelelse eller samtykke er påkrævet. Du har dog ingenh tilladelse til at overdrage, overføre eller udlicitere nogen af dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår.
 11. Hele aftalen. Disse vilkår, herunder juridiske meddelelser og ansvarsfraskrivelser, der er at finde på dette websted, udgør hele aftalen mellem Ahern Denmark og dig i forhold til dit brug af webstedet og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser med hensyn til det samme.
 12. Gældende lov og jurisdiktion. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen  af Danmark, og du aceptere til den eksklusive jurisdiktion for domstolene i København, Danmark til løsning af eventuelle tvister.